Thứ 2, ngày 29/08/2016
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo tiêu chí phụ xét tuyển Ðại học hệ chính quy nãm 2016 của Trường Ðại học Y dược - Ðại học Thái Nguyên

14/08/2016 18:13:45 - Lượt xem: 4906

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Đại học Thái Nguyên và Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 13 tháng 8 năm 2016, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên thông báo điểm môn Toán (Tiêu chí phụ) áp dụng trong xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

Xem tiếp

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH ĐẠI HỌC Y DƯỢC NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

26/11/2015 08:56:31 - Lượt xem: 228

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015 của Hội cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên và Hướng dẫn số 40/HD-CCB ngày 28/9 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên về tổng kết công tác Hội và bình xét thi đua khen thưởng năm 2015, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược - ĐHTN tiến hành tổng kết công tác Hội năm 2015

Xem tiếp