Xem điểm chuẩn các trường đại học năm 2011

Để xem điểm chuẩn các trường đại học năm 2011, mời xem theo đường link sau:

http://diemthi.24h.com.vn/index.php/diemchuan

 

Nguồn tin: Phòng CNTT - TV